Podporte projekt Priemysel 4.0 na Slovensku

Zbierka organizovaná Asociáciou Duálneho Vzdelávania na realizáciu nákupu technologických študijných pomôcok v hodnote 65 000 EUR

O PROJEKTE

Projekt Priemysel 4.0 na Slovensku je realizovaný pod záštitou Asociácie Duálneho Vzdelávania (ADV) a vznikol s myšlienkou vytvoriť modelové centrum slúžiace na vzdelávanie širokej verejnosti a žiakov stredoškolského štúdia.

Jedným z cieľov projektu je vyzbierať dostatočné množstvo financií na technologické študijné pomôcky, ktoré žiakom ukážu ako sa zmení práca vo výrobe a čo nám umožnia technológie budúcnosti vo výrobnej praxi.

Pre účely výučbového modelového vzdelávacieho centra plánujeme zakúpiť nasledujúcu technológiu

ABB: Dva priemyselné roboty IRB 120 s krátkym dopravníkom pre edukačné účely (na obr.)

FANUC: Priemyselný robot v prevedení Fanuc ACADEMIC PACKAGE 4

Didaktická pomôcka pre mechatroniku a automatizáciu – manipulačná linka s triedením materiálu

Suma potrebná na nákup technológie: 65 000 EUR

AKO PRISPIEŤ

Finančná zbierka sa realizuje cez transparentný účet SLSP – číslo účtu SK3009000000005146190903. Vyzbieraná suma bude použitá výhradne na nákup vybranej technológie .

Administrácia projektu je zastrešovaná a financovaná združením Asociácia Duálneho Vzdelávania. Viac informácii o transparentnom učte SLSP nájdete na transparentneucty.sk.

O ASOCIÁCII DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Asociácia Duálneho Vzdelávania sa zameriava na realizáciu, podporu a rozvoj duálneho vzdelávania v Slovenskej republike so zreteľom na podporu vytvorenia efektívneho a fungujúceho systému duálneho vzdelávania na úrovni štátneho, samosprávneho a súkromného školstva.

Prostredníctvom členstva v Asociácii Zamestnávateľských Zväzov a Združení SR (AZZZ) prinášame tému duálneho vzdelávania na relevantné fóra.

Ambíciou Asociácie Duálneho Vzdelávania je tiež podpora individuálnych projektov nesúcich prvky duálneho vzdelávania a cezhraničnej spolupráce, a napokon vytvorenie a udržiavanie dialógu za účelom výmeny informácií, komunikácie, podpory a realizovania záujmov členov združenia voči štátnym orgánom a organizáciám, nositeľom vzdelávania, zamestnávateľom, profesijným zväzom, záujmovým združeniam, neziskovým organizáciám a iným tretím osobám.

PRISPEJTE K VYBUDOVANIU MODELOVÉHO CENTRA PRIEMYSEL 4.0 NA SLOVENSKU

PARTNERI