Partneri

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier. Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z DSA robia kompetentného partnera pre implementáciu prvkov duálneho vzdelávania do Slovenskej praxe. Na Slovensku je spoločnosť DSA najväčším súkromným zriaďovateľom materských, základných a stredných škôl.

Duálna Akadémia je pôvodom záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2015 a pod ktoré spadá Súkromná stredná odborná škola automobilová – Duálna akadémia. Ide o niekdajšiu Strednú odbornú školu automobilovú na Ulici J. Jonáša v Bratislave.Volkswagen Slovakia, Matador Group a Siemens ako lídri trhu založením Duálnej Akadémie reagovali na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, s ktorým priemysel na Slovensku bojuje. Štvrtým zakladateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Spoločnosť Newport Group pôsobí viac ako 10 rokov v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce. Patrí medzi najväčších poskytovateľov akreditovaného vzdelávania na Slovensku. Obsah kurzov, ich rozsah a metodika výučby má pôvod  buď v Spolkovej republike Nemecko alebo v Rakúsku, kde má spoločnosť Newport Group silnú partnerskú základňu potrebnú na prenos know-how. Zameranie spoločnosti je najmú na technické vzdelávanie a inovatívne prvky zo sveta práce.